Privacy statement

Privacyverklaring Lente professional organizing

Lente professional organizing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 

Adres: Kikstraat 31, 3907 LC  Veenendaal

Telefoon: 06 - 11 35 11 52

Mail: info@lente-organizing.nl

Website: www.lente-organizing.nl

Persoonsgegevens die Lente verwerkt

Lente verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Evt. bedrijfsnaam- en gegevens
  • Zo nodig medische gegevens
  • Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
  • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door invulling van het contactformulier op mijn website, in correspondentie, telefonisch of in een gesprek

 

Persoonsgegevens minderjarigen

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@lente-organizing.nl, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel verwerkt Lente persoonsgegevens?

Lente professional organizing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het verlenen van de dienst zelf
• het uitvoeren van de overeenkomst
• facturatie en financiële administratie
• marketing- en communicatie activiteiten


Op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Lente professional organizing verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gronden als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): ‘Uitvoering van de overeenkomst’ en ‘Gerechtvaardigd belang’.


Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Lente professional organizing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Lente professional organizing.

Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@lente-organizing.nl

Lente professional organizing reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

 

Klacht indienen

Lente professional organizing wijst je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Lente professional organizing raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Zodat je altijd van de laatste wijzigingen op de hoogte bent. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van de wijzigingen aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2022.